Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Một, 2013

Tóm tắt: Mở đầu cuốn sách là những dòng nhà báo Hữu Thọ “tự răn mình trong nghề nghiệp làm báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, và chắc chắn cũng sẽ là những lời răn hữu ích đối với bất cứ người làm báo nào, bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Phương pháp đọc sách hiệu quả sẽ chỉ ra cho bạn các cấp độ đọc khác nhau – từ phương pháp đọc sơ đẳng, qua việc đọc lướt một cách có hệ thống và đọc kỹ lưỡng, đến đẩy nhanh tốc độ đọc và chỉ cho bạn thấy chính xác cách làm thế [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tác phẩm tổng hợp các bộ truyện ngắn từng đăng tải Văn nghệ thuộc nhiều thời lỳ khác nhau. Mô tả tài liệu: Mầm sống : Bộ các tác phẩm tinh tuyển của văn học Việt Nam qua các thời kỳ / Nhiều tác giả.- Hà Nội: Hội nhà văn, 2008.- 320 tr., [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: “Kiếp phù du” –  mỗi câu chuyện mang đến cho  người đọc cảm nhận về  những điều gần gũi với luân lý chân thiện mỹ. Mô tả tài liệu Kiếp phù du / Dương Thị Nhụn.- Hà Nội: Lao động, 2008.- 259 tr., 19 cm Số phân loại: 895.92234/ Nh512 Nơi lưu trữ: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Bạch hòa thượng, ở quê tôi người ta thường gọi những đứa trẻ thích nói dóc là “Thằng Pháo”. Nhưng những gì tôi đang kể cho người nghe đây, câu nào cũng là sự thật…(trích Tứ Thập Nhất Pháo). Mô tả tài liệu: Tứ thập nhất pháo : Truyện tiểu thuyết / Mạc [...]

Read Full Post »

Older Posts »