Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Buddhism'

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là các thể thơ, ca, các thể văn biền ngẫu và sự ảnh hưởng của ngôi tam bảo đối với dân ta. Mô tả tài liệu: Tam bảo văn chương / Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.- Hà Nội: Tôn Giáo, 2004.- 142 tr., 21 cm. Số [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Những cảm nhận, giác ngộ của tác giả về kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư… của đạo Phật. Sự suy tư về cái hư không và cái thực, giữa cái có và cái không trong những lời dạy của Đức Phật Mô tả tài liệu: Đọc kinh : Đoản [...]

Read Full Post »

Tóm tắt:Sách được xem như tiếng chuông nhắc nhở ta trở về tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống quanh ta. Sách cũng giúp bạn tìm được niềm vui trong từng phút giây. Mô tả tài liệu :An lạc từng bước chân / Thích Nhất Hạnh ; Chân Nguyện dịch.- Thành phố Hồ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách là lời thuyết giảng của Đạt Lai Lạt Ma về tâm tỉnh giác, chết bình an, sống có mục đích, sống có trách nhiệm,…. Mô tả tài liệu :Tôn giáo học là gì? / Trương Chí Cương; Trần Nghĩa Phương dịch.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách là một tác phẩm Phật học căn bản, lý giải về ý nghĩa và mục tiêu cuộc sống, về cách thức khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa và đạt giá trị lớn lao là thành tựu mục tiêu giác ngộ thông qua sự học hỏi, chiêm nghiệm và thực [...]

Read Full Post »

Older Posts »