Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Khoa học chính trị'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Nhân học đối diện với những vấn đề của thế giới hiện đại =  L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne Tác giả: Claude Lévi-Strauss ; Dịch giả: Nguyễn Thị Hiệp Thông tin Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2020 Số trang: 158 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Bạn bị mắc kẹt trong tình hình công việc viện tại? Mỗi ngày, hàng triệu người có tiềm năng cao bị thất vọng và kìm giữ bởi những người lãnh đạo không giỏi. Trong cuốn sách này, Maxwell tiết lộ chìa khóa để điều hướng thành công từ những thử thách khi làm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày cơ sở lý thuyết khinh trọng đã được xác lập trong Q.II (2012). Triển khai cơ sở lý thuyết khinh trọng thành hệ thống lý thuyết khinh trọng. Mở rộng phạm vi, chiều cạnh, ,cấp độ, quá trình thể hiện tác dụng (trực tiếp, gián tiếp) của [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày mục tiêu tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế và xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nội dung quyển sách đã trình bày nội dung các văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Từ đó đã chúng ta học được một số bài học trong cách đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích muốn phát triển tổ chức Đảng [...]

Read Full Post »

Older Posts »