Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Sáu, 2020

Giáo trình thủy công

Tóm tắt Nội dung giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về bố trí, lựa chọn hình thức kết cấu, tính toán thiết kế một số công trình thủy như đập đất, kênh và các loại công trình cống cũng như những vấn đề về tính toán ổn định và tính thấm dưới [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Quyển sách trình bày phạm vi nghiên cứu của kinh tế lượng và những vấn đề thường nảy sinh khi áp dụng các phương pháp kinh tế lượng; Tìm hiểu về mô hình hồi quy đơn, nó được dùng để khảo sát mối quan hệ giữa hai biến; Phân tích hồi quy bội: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày một số vấn đề cơ bản về đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài; Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam; Thực trạng quản lý Nhà nước và các quy định đối với [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách gồm các câu hỏi về những quy định chung, một số biện pháp quản lý ngoại thương, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Các vấn đề được trình bày dưới dạng hỏi đáp giúp bạn đọc hiểu hiểu các quy định liên quan đến Luật Quản [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Quyển sách trình bày khái quát chung về logistics, chi phí logistics, năng lực logistics; Thực trạng hệ thống Logistics của Việt Nam; Thực trạng chi phí và năng lực Logistics tại Việt Nam. Sách cũng nêu kinh nghiệm tối ưu chi phí và cải thiện năng lực Logistíc của một số quốc [...]

Read Full Post »

Older Posts »