Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Toán học'

Giáo trình Cấu trúc đại số

Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán. Mô tả: Giáo trình cấu trúc đại số / Biên soạn: Lê Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Xinh.- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách trình bày cơ sở lí thuyết, các bài toán ứng dụng và một số bài tập. Chương 1 trình bày cơ sở lí thuyết về một số không gian hàm và một số ứng dụng của phép tính vi phân. Chương 2 trình bày cơ sở lí thuyết [...]

Read Full Post »