Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Báo chí'

                                                                        Tóm tắt: Quyển sách cung cấp những kiến thức và kỹ năng tuyệt vời giúp bạn biết cách quảng [...]

Read Full Post »

Đèn xanh đèn đỏ – Hữu Thọ

Tóm tắt: Với 18 bài viết, Nguyễn Hữu Thọ đã mang đến cho bạn đọc tình yêu đối với nghề làm báo. Một nghề mà theo ông phải xuất phát từ cái đầu và trái tim, phải tin và yêu mới có thể viết hay được. Sách còn gồm những lời tự sự của tác [...]

Read Full Post »