Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Cơ cấu trí khôn

Tóm tắt: Sách cung cấp một cái nhìn tâm lý học vào trí khôn của người, bằng cách phải dựa vào sinh học, khoa học về nhận thức, cụ thể là tâm lý học nhận thức và tâm lý học phát triển – được so sánh giữa những người bình thường và những người bị tổn thương não – để hiểu tâm lý người

Mô tả: Cơ cấu trí khôn : Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn / Howard Gardner ; Phạm Toàn (dịch) ; Nguyễn Dương Khư, Phạm Anh Tuấn (hiệu đính).- Tái bản lần thứ 2.- Hà Nội: Tri thức, 2015.- 588 tr., 24 cm – Nguyên bản tiếng Anh “Frames of mind : The theory of multiple intelligences”, 9786049083976.- 153.9/ G227

Số tìm sách trên kệ153.9/ G227

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.