Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Công nghệ kỹ thuật'

Tóm tắt: Khái quát về đô thị với những vấn đề bức xúc hiện nay, đề cập đến mối quan hệ giữa kiến trúc với văn hóa xã hội. Tập sách chủ yếu viết về thành phố Hồ Chí Minh nhưng đó cũng là những vấn đề chung về văn hoá xã hội ở các [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển tiếng Việt dùng cho học sinh – sinh viên tra cứu kiến thức về nhiều lĩnh vực kĩ thuật – công nghệ khác nhau được trình bày theo vần chữ cái Mô tả tài liệu: Từ điển kỹ thuật – công nghệ : Dùng cho học sinh – sinh [...]

Read Full Post »