Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Hai, 2017

                                       Tóm tắt: Cuốn sách: “Nguyễn Bá Thanh – chân dung một lãnh đạo” ghi lại chân dung lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh mà trong con người đó có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, [...]

Read Full Post »