Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Đại học'

Tóm tắt : Nội dung cuốn hướng dẫn cho học viên nghành luật hoàn thành một luận văn có chất lượng và chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ, kể cả trong trường hợp người nghiên cứu gặp những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện luận văn. Là cơ hội để người [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày một số vấn đề về  tổng quan và phương pháp nghiên cứu khởi nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ, sinh viên trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, người dân thành phố Cần [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách này là tài liệu thiết yếu cho mọi bạn trẻ khi lựa chọn sự nghiệp, nhiều khi thứ bạn thực sự lựa chọn chính là lối sống. Hầu hết mọi người đều đưa ra lựa chọn căn bản này mà không có sự chuẩn bị, thậm chí không suy nghĩ gì [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu về chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm địa lí; Mô tả tóm tắt nội dung các học phần; Chương trình khung đào tạo ngành sư phạm địa lí; Đề cương chi tiết các môn học ngành và chuyên ngành địa lí theo học chế tín chỉ Trường [...]

Read Full Post »

                                                                Tóm tắt:                                           [...]

Read Full Post »