Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Kinh tế học'

Tóm tắt Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về TMĐT thông qua việc tóm lược tình hình phát triển TMĐT trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm gần đây. Để giúp người đọc có cái nhìn khái quát, sự hiểu biết thấu đáo [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày một số vấn đề về  tổng quan và phương pháp nghiên cứu khởi nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ, sinh viên trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, người dân thành phố Cần [...]

Read Full Post »

                                                   Tóm tắt: Nội dung sách giúp độc giả hiểu được quan niệm, triết lý và đạo đức kinh doanh của người Nhật, qua đó lý giải nguyên nhân dẫn đến [...]

Read Full Post »