Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Sinh học'

 MÔ TẢ Tiêu đề: Tự cứu mình, Quyển 2 Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Kylie Yen Nguyen Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017 Số trang: 358 tr. : hình vẽ, 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 613/Ph557/Q.2 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 03 [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Đới gian triều miền Bắc Việt Nam : Những đặc trưng cơ bản và tiềm năng phát triển = Interdital zone in North of Viet Nam: Features and potential development Tác giả: Đặng Hoài Nhơn (Chủ biên), Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Khoa học [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Các đặc điểm môi trường vật lý và sinh thái vùng biển phía Nam Việt Nam Tác giả: Bùi Hồng Long (chủ biên); Phan Minh Thụ Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020 Số trang: 366 tr., 24 cm + minh họa Số thứ [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng Tác giả: Đàm Đức Tiến, Trần Quốc Toàn, Phạm Quốc Long Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020 Số trang: 365 tr.: minh họa, 24 cm Số thứ tự trên kệ sách: [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Các Loài Rong Biển Thường Gặp Ở Vùng Biển Việt Nam Và Giá Trị Sử Dụng Tác giả: Đàm, Đức Tiến Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020 Số trang: 365 tr.: minh họa, 24 cm Số thứ tự trên kệ sách: 579.8/ T305 [...]

Read Full Post »

Older Posts »