Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Management'

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 57 câu hỏi – đáp về các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ những câu hỏi cung cấp kiến thức đơn giản đến những câu hỏi cần sự phân tích, lý giải phức tạp hơn, đều trở thành cẩm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Fully updated with new chapters linking strategic thinking and action in the management of tourism, this comprehensive textbook provides an analytical evaluation of the most important global trends in tourism and analysis of the impact of crucial environmental issues and their implications and the major factors affecting international tourism management. Following a successful [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách gồm 16 chương dạy về cách quản lý cùng những tinh hoa tuyệt diệu nhất về nghệ thuật lãnh đạo. Yêu cầu người lãnh đạo phải biết nhận ra và khơi dậy tiềm lực của cấp dưới, phát huy sở trường của mỗi người, biết bố trí hợp lý cho từnh nhân [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách “Học làm lãnh đạo” đã thể hiện nền móng của công việc lãnh đạo thực thụ. Nó cho bạn thấy cách nhìn vượt lên những điều hoang đường về công việc lãnh đạo, biến các thật bại thành bước đệm cho tư duy sáng tạo mới, và truyền đạt tầm nhìn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Dựa trên nghiên cứu về 43 công ty Mỹ được quản lý tốt nhất trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau, tác giả đã viết nên tác phẩm “Kiếm tìm sự hoàn hảo” trong đó mô tả tám nguyên tắc cơ bản có trong quản lý để trở thành một công ty vượt [...]

Read Full Post »

Older Posts »