Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Xã hội'

Tóm tắt Nội dung cuốn sách nói về những bí quyết trong quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi, hướng dẫn bạn một kế hoạch tài chính được xây dựng theo hướng cá nhân hoá, tìm hướng đi đúng đắn và giải thoát bản thân khỏi sự bế tắc vượt qua khánh kiệt Mô [...]

Read Full Post »

Tóm tắt  Cuốn sách này chia sẻ bài học và kinh nghiệm giá trị về việc sử dụng tiền bạc trong quản lý tài chính cá nhân: Những hiểu biết về thị trường bất động sản, nâng cao nhận thức tài chính cho con trẻ, cách chi tiêu trong gia đình từ nhà cửa đến [...]

Read Full Post »

Người trong muôn nghề

Tóm tắt Người trong muôn nghề không phải là một giáo trình khô khan dạy bạn cách xin việc từ A đến Z, mà đây là tuyển tập những câu chuyện đi làm tâm huyết từ nghững cây viết dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và những môi trường làm việc [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Quyển sách trình bày phạm vi nghiên cứu của kinh tế lượng và những vấn đề thường nảy sinh khi áp dụng các phương pháp kinh tế lượng; Tìm hiểu về mô hình hồi quy đơn, nó được dùng để khảo sát mối quan hệ giữa hai biến; Phân tích hồi quy bội: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày một số vấn đề cơ bản về đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài; Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam; Thực trạng quản lý Nhà nước và các quy định đối với [...]

Read Full Post »

Older Posts »