Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Năm, 2012

Tóm tắt:Sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về vùng đất Phú Yên như thiên nhiên, đời sống kinh tế xã hội, đời sống tinh thần, di tích nhân vật… Mô tả tài liệu: Đất Phú trời Yên / Trần Sĩ Huệ.- Hà Nội: Lao Động, 2011.- 566 tr, 21 cm. Số phân loại: [...]

Read Full Post »

Tóm tắt:Sách giới thiệu Càn Hải linh từ huyền thoại và mối liên quan, lễ hội, thư tịch, đời sống tâm linh dân gian cả nước. Mô tả tài liệu: Càn Hải linh từ / Hồ Đức Thọ .- Hà Nội: Lao Động, 2011.- 250 tr, 21 cm Số phân loại: 915.9742/ Th400 Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Khái lược lịch sử vùng đất kiên Giang: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà tiên, huyện Kiên Lương, huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành… Mô tả tài liệu: Huyền thoại dân tộc Tày / Nguyễn Anh Động.- Thanh Niên, 2011.- 247 tr, 21 cm Số phân loại: 915.97/ Đ455 Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử và địa lý tự nhiên Xuân Kiều; Kinh tế – văn hóa – xã hội và hệ thống tổ chức làng xã Xuân Kiều như: tín ngưỡng, nhân vật, tôn giáo, ngôn ngữ giao tiếp và tục lệ, phong tục, văn hóa ẩm thực, y phục – đồ gia [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nghi Xuân Địa Chí có 2 quyển là sách chép địa chí văn hóa của huyện Nghi Xuân. Mô tả tài liệu:. Nghi Xuân địa chí / Lê Văn Diễn.- Hà Nội: Thanh niên, 2010.- 250 tr., 21 cm, Số phân loại: 915.9743/ D305 Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Read Full Post »

Older Posts »