Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Nghệ thuật lãnh đạo'

Tóm tắt Bạn bị mắc kẹt trong tình hình công việc viện tại? Mỗi ngày, hàng triệu người có tiềm năng cao bị thất vọng và kìm giữ bởi những người lãnh đạo không giỏi. Trong cuốn sách này, Maxwell tiết lộ chìa khóa để điều hướng thành công từ những thử thách khi làm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách nói về Đảng lãnh đạo đổi mới thông tin đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2000 và tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập Quốc tế (2000 – 2010). Kết quả và một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo công tác [...]

Read Full Post »

                                                                  Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức và kỹ năng về thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày và sử dụng thông tin từ đó giúp bạn đưa ra các quyết định tối ưu. Mô tả:  Phân tích và ra quyết định kinh doanh (Tài liệu [...]

Read Full Post »

                                                           Tóm tắt: Tác giả Jill Geisler cung cấp một hướng dẫn từng bước dựa trên kinh nghiệm đời thực, những nghiên cứu đáng coi trọng và những bài học có thể làm chuyển hóa các nhà quản lý và đội ngũ nhân viên của họ. Quyển sách sẽ nâng cấp kỹ năng và cổ [...]

Read Full Post »

                                                                           Tóm tắt: Quyển sách trình bày hoạt động thuê ngoài là gì? Phương pháp lập kế hoạch, chỉ đạo và quản lý các dự án thuê ngoài. Hướng dẫn cần thiết khi tìm kiếm sự nghiệp liên quan đến thuê ngoài đồng thời tác giả còn nêu lên những chỉ dẫn quan trọng dành [...]

Read Full Post »

Older Posts »