Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Sáu, 2016

Tóm tắt: Bằng những tư liệu lịch sử phong phú và cụ thể, cuốn sách mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ nét về quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của xứ Ủy Nam bộ và Trung Ương cục miền Nam đồng thời góp phần tôn vinh những [...]

Read Full Post »

Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ

Tóm tắt: Sách giúp ta có được cái nhìn khái quát, toàn diện hơn về ngôn ngữ văn hóa của một vùng miệt vườn – sông nước rộng lớn. Cuốn sách được chia làm ba chương: Tự nhiên xã hội và bản chất Nam bộ, đặc điểm tiếng Việt Nam bộ và ngôn ngữ văn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp và hệ thống theo trình tự thời gian các quan điểm, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo từ đại hội VI của Đảng đến nay, giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quan điểm của Đảng đối với lĩnh [...]

Read Full Post »

Triết học thẩm mỹ và nhân cách

Tóm tắt: Triết học thẩm mỹ là một bộ phận của triết học, liên quan chặt chẽ đến trình độ giải phóng con người, cổ vũ năng lực sáng tạo, góp phần thủ tiêu các hình thức tha hóa, đưa con người tới tự do. Trên cơ sở giáo trình chương trình đào tạo thạc [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Là cuốn sách đầu tiên đề cập đến đặc trưng và phương pháp sáng tạo các thể loại báo chí trong chuyên ngành báo mạng điện tử một cách hệ thống, bài bản và quy mô nhất. Nội dung gồm chín chương, đi từ những nguyên tắc cơ bản đến các thể loại [...]

Read Full Post »

Older Posts »