Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Luật tư pháp'

Tóm tắt: Đây là tài liệu cung cấp khá đầy đủ kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm trong luật hình sự. Giáo trình bao gồm mười bốn chương: các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia [...]

Read Full Post »