Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Chín, 2020

Tóm tắt Nội dung quyển sách gồm 13 bài học theo từng chủ đề dành cho sinh viên học tiếng Trung Quốc. Từng phần của mỗi bài đều có ghi chú tiếng Anh, tiếng Việt. Mô tả Giáo trình phát triển Hán ngữ tổng hợp sơ cấp 2.Tập 1 / Trần Thị Thanh Liêm … [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày một số vấn đề về  tổng quan và phương pháp nghiên cứu khởi nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ, sinh viên trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, người dân thành phố Cần [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Quyển sách được cập nhật bổ sung các vấn đề mới trong lĩnh vực y sinh học trong lần ấn bản thứ 7 này. Nội dung tập 1 của quyển sách trình bày các vấn đề về phân tử, tế bào và sự tiến hóa; Cơ sở hóa học; Cấu trúc và chức [...]

Read Full Post »

Abstract The TOEFL Junior test was made to measure a non-native English speaker's ability to understanding the English used in a North American educational environment (age range of 12-17). The test is divided into three sections: Listening Comprehension (42 questions), Language Form and Meaning (42 questions), and Reading Comprehension (42 questions). It is a 110-minute [...]

Read Full Post »