Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Năm, 2014

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là các thể thơ, ca, các thể văn biền ngẫu và sự ảnh hưởng của ngôi tam bảo đối với dân ta. Mô tả tài liệu: Tam bảo văn chương / Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.- Hà Nội: Tôn Giáo, 2004.- 142 tr., 21 cm. Số [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là hồi ức của tu sĩ Yogananda nói về các bậc hiền triết, các bậc chân sư những người cùng hệ phái Yogi với tác giả. Mô tả tài liệu: Xứ phật huyền bí / Paramahansa Yogananda; Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiế hiệu đính.- Hà Nội: Văn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những chân lý giúp ta vượt qua nghịch cảnh, cho ta sức mạnh đi tới trên con đường hạnh phúc đích thực của đời người. Mô tả tài liệu: Cửa sổ tâm hồn / Nhiều tác giả ; Dương Thành Truyền [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ cưới của người Pa Dí, âm nhạc – trang phục và ẩm thực trong lễ cưới người Pa Dí, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí. Mô tả tài liệu: Lễ cưới của người [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát đặc điểm về lệ tục gia đình, Mường xóm, chế độ nhà lang, thờ cúng, tục lệ trong nhà ở, tục lệ trong tết cổ truyền. Mô tả tài liệu: Lệ tục cổ truyền Mường Đôộng / Bùi Minh Chức.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2013.- 137 tr., [...]

Read Full Post »

Older Posts »