Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Triết học'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Nhân học đối diện với những vấn đề của thế giới hiện đại =  L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne Tác giả: Claude Lévi-Strauss ; Dịch giả: Nguyễn Thị Hiệp Thông tin Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2020 Số trang: 158 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách trình bày cơ sở lý thuyết khinh trọng đã được xác lập trong Q.II (2012). Triển khai cơ sở lý thuyết khinh trọng thành hệ thống lý thuyết khinh trọng. Mở rộng phạm vi, chiều cạnh, ,cấp độ, quá trình thể hiện tác dụng (trực tiếp, gián tiếp) của [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Cuốn sách này, tác giả đã phân tích những tác phẩm nghệ thuật, những bản vẽ sáng chế của thiên tài Leonardo da Vinci. Tác giả còn giới thiệu 7 nguyên tắc Da Vinci, những yếu tố cốt lõi giúp Leonardo trở thành họa sĩ đại tài, từ Curiosità (tò mò về cuộc [...]

Read Full Post »

Triết học thẩm mỹ và nhân cách

Tóm tắt: Triết học thẩm mỹ là một bộ phận của triết học, liên quan chặt chẽ đến trình độ giải phóng con người, cổ vũ năng lực sáng tạo, góp phần thủ tiêu các hình thức tha hóa, đưa con người tới tự do. Trên cơ sở giáo trình chương trình đào tạo thạc [...]

Read Full Post »

Tóm tắt:Quyển sách được viết sau nhiều năm nghiên cứu lịch sử triết học Mác với tâm huyết, lòng khâm phục, kính trọng và biết ơn của tác giả đối với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -Lênin. Cuốn sách cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức lý luận nhằm [...]

Read Full Post »

Older Posts »