Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                              Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày những vẫn đề cơ bản về giao tiếp sư phạm như: khái niệm về giao tiếp, giao tiếp sư phạm; những phương diện của giao tiếp sư phạm; những yếu tố chi phối giao tiếp sư phạm. Hơn nữa, sách trình bày một cách có hệ thống về lý thuyết và thực hành về phát triển năng lực giao tiếp sư phạm. Ngoài ra, sách cũng cung cấp một bộ trắc nghiệm đo lường kỹ năng giao tiếp và một số nguyên tắc, những yêu cầu thiết yếu để hoạt động giao tiếp sư phạm đạt hiệu quả cao.

                              Mô tả:

                              Giáo trình giao tiếp sư phạm / Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn. – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. – 199 tr. ; 24 cm, 9786045401545. – 370.1/ L523

                              Số tìm trên kệ:370.1/ L523

                              Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.