Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                  Tóm tắt:

Nội dung quyển sách giúp bạn khám phá bản thân: hãy quan sát, lắng nghe…Sách còn giới thiệu phương pháp giáo dục giá trị sống dựa trên năm nguyên tắc vàng như: giáo dục giá trị sống qua những câu chuyện cảm động, qua những câu hỏi tự vấn mình. Ngoài ra, sách cũng giới thiệu năm nhóm kỹ năng sống được xem là rất quan trọng đối với lứa tuổi học sinh lớn.

Mô tả:

 Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống : Giúp bạn gặt hái sự thành công / Nguyễn Công Khanh. – Tái bản có chỉnh lí. – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. – 232 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm, 9786045418772. – 158.1/ Kh107

                                                         Số tìm trên kệ: 158.1/ Kh107

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Comments are closed.