Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                 Tóm tắt:

Nội dung sách trình bày những cơ sở lý luận cũng như đặc điểm nổi bật của LAMAP cùng các thí dụ minh họa để giúp bạn đọc có cơ hội hiểu rõ hơn việc vận dụng LAMAP trong thực tiễn dạy học. Sách dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm, giáo viên dạy các môn khoa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những nhà quản lí giáo dục.

Mô tả:

Lamap một phương pháp dạy học hiện đại : Cơ sở lí luận và việc vận dụng trong dạy học / Đỗ Hương Trà. – Tái bản lần thứ nhất. – Hà Nội : Nxb. Đại học Sư phạm, 2014. – 248 tr. ; 24 cm, 9786045405017. – 371.3/ Tr100

                                                         Số tìm trên kệ: 371.3/ Tr100

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.