Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                            Tóm tắt:

Quyển sách "Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ" là sản phẩm đề tài khoa học cấp trọng điểm của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh được thực hiện từ 2009-2011 của tập thể các Giáo sư, Tiến sĩ. Nội dung chính gồm 5 chương xây dựng một bức tranh tổng quan về các thành tố của văn hoá người Việt vùng Tây Nam Bộ, thể hiện tính cách văn hoá đặc trưng của họ, trên cơ sở đó giải quyết các vấn đề khúc mắc nảy sinh trong muôn mặt đời sống văn hoá – xã hội và góp phần thực hiên chương trình "Bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập ở khu vực Nam Bộ".

Mô tả:

 Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ / Trần Ngọc Thêm. – Tái bản có sửa chữa. – Thành phố Hồ Chí Minh : Văn hoá – Văn nghệ, 2014. – 887 tr. : minh hoạ ; 24 cm. – 959.78/ Th253

Số tìm trên kệ: 959.78/ Th253

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.