Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Giáo trình hóa học xanh

                                                    Tóm tắt:

Quyển sách cung cấp những kiến thức về hoá học xanh, khái niệm hoá học xanh, giới thiệu các công trình nghiên cứu về lĩnh vực hoá học xanh trên thế giới được đăng trên các trang web của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới như American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Science Direct, Wiley InterScience… trong khoảng thời gian một thập kỷ qua sẽ được tóm tắt lại và giới thiệu một cách có hệ thống.

Mô tả:

Giáo trình hóa học xanh / Phan Thanh Sơn Nam. – Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. – 612 tr. : minh họa ; 24 cm, 9786047323784. – 660.286/ N104

                                                   Số tìm trên kệ: 660.286/ N104

                                                   Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.