Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                 Tóm tắt:

Cuốn sách bao quát hầu hết các nghiệp vụ chính yếu của ngân hàng thương mại, đặc biệt là các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại với văn phong đơn giản, mạch lạc, dễ đọc và dễ hiểu mà tác giả đã sử dụng xuyên suốt từ chương đầu đến chương cuối của quyển sách. Nội dung và bố cục của quyển sách gồm  có 30 chương và 8 phần. Cụ thể như: tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp; nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư chứng khoán,…Các nghiệp vụ ngân hàng khác. Ngoài ra, sách còn cung cấp  phần tóm tắt nội dung, câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành (có bài giải) và bài tập rèn luyện (không có bài giải).

Mô tả:

Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại / Nguyễn Minh Kiều. – Tái bản lần 3, có sửa chữa bổ sung toàn diện. – Hà Nội : Lao động Xã hội, 2014. – 1504 tr. : minh họa ; 27 cm. – 332.1/ K309

Số tìm trên kệ: 332.1/ K309

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.