Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                             Tóm tắt:

Sách trình bày về tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế. Cung cấp những kiến thức về giao dịch thương mại quốc tế: Incoterms, các phương thức giao dịch, hợp đồng, chuẩn bị giao kết hợp đồng thương mại quốc tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu lao động.

Mô tả:

Giáo trình giao dịch thương mại quốc tế / Phạm Duy Liên. – Hà Nội : Thống kê, 2014. – 315 tr. ; 24 cm. – ĐTTS ghi: Trường đại học Ngoại thương. – 382/ L305

Số tìm trên kệ: 382/ L305

                                                      Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.