Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

“Ở tuổi trẻ, không ai mà không trăn trở, không có hoài bão, ước mơ. Ai cũng mong tự xoay xở tách mình ra khỏi vỏ kén thật chật chội để tung cánh bay xa. Và bao nhiêu người vượt qua được những nỗi đau đớn, thử thách đó?”, quyển sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về những điều này.

Mô tả tài liệu:

Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau / Rando Kim; Vương Bảo Long biên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 222 tr., 20 cm – Tựa đề tiếng Anh : Youth, it's painful

Số phân loại: 158.1/ K49

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.