Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Dựa trên những nghiên cứu sâu sắc về các lĩnh vực tâm lí xã hội, kinh tế học hành vi và hành vi tổ chức, nhà lý luận xã hội học nổi tiếng là Ori Brafman cùng anh trai là nhà tâm lí học Rom Brafman đã khám phá ra nhiều tác động tâm lý có sức ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và công việc của mỗi người. Bao gồm :Tâm lý lo sợ thiệt hại, Sai lệch chẩn đoán, hiệu ứng tắc kè hoa.

Mô tả tài liệu:

Lối mòn của tư duy cảm tính / Ori Brafman, Rom Brafman ; Kim Vân, Bảo Trâm, Vi Thảo Nguyên (biên dịch).- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 247tr ; Minh họa, 21cm.

Số phân loại:  155.92/ B798

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2, Khoa Công nghệ

Comments are closed.