Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Phân tích những cách thức, chiến lược mang lại thành công trong cuộc sống như: đặt ra mục tiêu trong cuộc sống, luôn trở thành người dẫn đầu, có niềm tin và trạng thái tinh thần vui vẻ, đưa ra trắc nghiệm thách thức tâm lí, sức khoẻ, tiền bạc, quan hệ giao tiếp các hành vi

Mô tả tài liệu:

Chiến thắng trò chơi cuộc sống: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! Dành cho người trưởng thành / Adam Khoo ; Uông Xuân Vy (dịch giả) ; Trần Đăng Khoa (dịch giả).- Hà Nội: Phụ Nữ, 2013.- 298 tr ; Minh hoạ, 24 cm, 9786045610664.-

Số phân loại: 153.4/ K45

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.