Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách giới thiệu về thiết lập dự án, dàn dựng mô hình và hoàn chỉnh kết cấu về cơ bản. Hiệu chỉnh chi tiết và tạo thành phần trong cửa sổ biên tập. Liên kết dự án và chia sẻ toạ độ. Cuối cùng là phần hướng dẫn sử dụng Revit Architecture 2010.

Mô tả tài liệu:

Thiết kế kết cấu kiến trúc với Revit Structure và Architecture 20XX : CAD trong kiến trúc xây dựng / Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển, Ngọc Trâm.- Hà Nội: Hồng Đức, 2010.- 462 tr. ; hình vẽ, 24 cm.

                                                Số phân loại: 690.0258/Ng528

                                                Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.