Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Đồ án Nền Móng là môn học trong chương trình đào tạo đại học các ngành Xây dựng công trình. Ngoài ra, trong luận văn tốt nghiệp phần Nền Móng thường chiếm từ 20% đến 70% dung lượng tùy lựa chọn trong quyển sách nhỏ này các điều cần thiết tối thiểu cho công việc thiết kế nền móng một công trình.

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn.- Hà Nội: Xây Dựng, 2013.- 238 tr ; Minh họa, 27cm – Có danh mục tài liệu tham khảo.

                                                         Số phân loại: 624.15/ Â121

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.