Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Sách viết ngắn gọn dễ hiểu nhằm phục vụ cho nhân dân làm nhà ở gia đình, nhất là các bạn thanh niên. Sách cũng có thể làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học, trung học và dạy nghề xây dựng về phần số liệu. Cung cấp kiến thức thực tế về việc xây dựng nhà ở gia đình.

Mô tả tài liệu :

Sổ tay người làm nhà / Nguyễn Bá Đô, Nguyễn Huy Côn.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2003.- 573 tr., 21 cm.

                                                  Số phân loại:  690.15/Đ450               

                                                  Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.