Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách ra đời nhằm cung cấp các tài liệu cho những ai muốn ôn lại vốn văn hoá của nước nhà. Đối với các nhà văn hoá học thì đây thực sự là một tác phẩm “gối đầu giường”, nó vừa mang tính phổ thông nhưng cũng có thể làm tài liệu tham khảo có giá trị lớn cho những ai quan tâm đến lịch sử Văn hoá dân tộc Việt Nam.

Mô tả tài liệu:

Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh.- Thanh Hóa: Hồng Đức, 2013.- 390tr., 21 cm

Số phân loại: 959.7/ A107

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.