Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Trình bày các vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Việt Nam

Mô tả tài liệu:

Di sản Văn hóa việt nam: bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn / Nguyễn Thịnh.- Hà Nội: Xây Dựng, 2012.- 290 tr ; Minh hoạ, 24cm

Số phân loại: 959.7/ Th312

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.