Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Bộ sách gồm 4 tập, trình bày những nét cơ bản về xã hội loài người qua 4 thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại nhằm dựng lên những nét đại cương về sự hình thành xã hội các diễn biến, các sự kiện lịch sử, sự phát triển của văn hoá, văn minh

Mô tả tài liệu

Lịch sử phát triển nhân loại thời cổ đại / Đăng Trường, Lê Minh (biên soạn).- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012.- 468 tr. ; hình vẽ minh họa, 21 cm

Số phân loại: 930/ Đ116

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.