Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Triết lý giáo dục

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Triết lý giáo dục

Tác giả: Kim Định

Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn,2017

Số trang: 176 tr., 21 cm

Số thứ tự trên kệ sách: 370.12/K310

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển

LỜI GIỚI THIỆU

Trong giới trí thức miền Nam trước năm 1975, Giáo sư Kim Định (1915-1997) – nhà triết học, nghiên cứu triết học, nhà văn hóa là một diện mạo, một bản lĩnh độc đáo.

Quyển Triết lý giáo dục là thành quả của sự chú tâm xuyên suốt và vấn đề mà trước đó chưa ai nghiên cứu đến tận cùng đó là học thuyết An Vi hay Việt Nho tức là xem xét Nho Phật giáo một cách siêu việt ở tận đầu nguồn của nó. Cuốn sách này sẽ cho chúng ta hiểu thế nào là triết lý nhân sinh liên quan mật thiết đến đời sống con người. Bài đầu nói về Sứ mạng đại học của nền văn hóa giáo dục, bài nhì nhận định tình hình thế giới, bài ba trong các hướng đưa ra có khuynh hướng truyền thống là hội được nhiều tay cự phách nhất, bài bốn tiếp tục truyền thống nhưng thu gọn vào phía Đông phương với nhan đề Tam giáo, bài năm một quyết định phải tiến thêm: Tự triết lý tới Đạo học,bài sáu đạo học trình bày cho hợp thời đại gọi là Triết lý nhân sinh.

Hy vọng các bạn trẻ đừng thấy bào dài mà đọc rảo qua; tuy dài nhưng thực ra đã là gạn lọc từ một xấp tài liệu đầy đủ để viết một cuộc cảo luận. Vậy nếu đọc rảo qua như đọc tiểu thuyết mà không có đọc lại hoặc hoài niệm thì có cả oan cả uổng.

 

Comments are closed.