Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào? = Future Intelligence

Tác giả: Shlomo Shoham; Dịch giả: Trần Thảo Lam

Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2018

Số trang: 324 tr., 21 cm

Số thứ tự trên kệ sách: 338.95694/S5

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển

LỜI GIỚI THIỆU

“Bạn đang cần hoạch định một chính sách hay một kế hoạch cho tương lai?” Đây là công việc rất khó khăn phải trải qua nhiều giai đoạn để làm được điều đó bạn phải có tầm nhìn dài hạn về thịnh vượng. Quyển sách “Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào?” sẽ giúp các bạn đọc, doanh nhân đang bắt đầu hoạch định chính sách hay lên kế hoạch dài hạn cho tương lai có tầm nhìn xa về thịnh vượng. Để xây dựng kế hoạch cho tương lai thành công cần loại bỏ những suy nghĩ bảo thủ để hình thành suy nghĩ mới góp phần cho quá trình hoạch định chính sách, lên kế hoạch phát triển trong tương lai.

Quyển sách Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào? của tác giả Shlomo Shoham chia sẻ về những kiến giải cho cuộc sống của mọi người trong xã hội tương lai. Gồm có 13 phần nhỏ qua những câu chuyện mà tác giả đã từng trải qua và những kiến nghị tác giả đề ra. Qua đó, tác giả kêu gọi mọi người hành động tạo dựng tương lai mà mình mong muốn. Đồng thời, tác giả đã giới thiệu lý thuyết "Trí tuệ tương lai" dựa trên tình hình Israel để phát triển chính sách, hiện thực hoá các ý tưởng về tương lai một cách có hệ thống. Đưa các yếu tố phát triển bền vững và dự đoán tương lai vào lĩnh vực hành chính công, vai trò của uỷ ban vì các thế hệ tương lai. Qua đó, có các ý kiến đối với các lĩnh vực cụ thể: Giáo dục, sức khoẻ, môi trường. Nội dung của quyển sách là câu trả lời cho những ai đặt ra câu hỏi: Làm sao để phát triển tư duy dài hạn cho tương lai?

Hy vọng, quyển sách sẽ mang đến cho bạn đọc những tư tưởng tuyệt vời nhất về kế hoạch phát triển cho hành trình trong tương lai của bản thân.

Comments are closed.