Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách nói về những bí quyết trong quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi, hướng dẫn bạn một kế hoạch tài chính được xây dựng theo hướng cá nhân hoá, tìm hướng đi đúng đắn và giải thoát bản thân khỏi sự bế tắc vượt qua khánh kiệt

Mô tả

 Bí quyết quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi tài năng nhưng khánh kiệt / Suze Orman ; RBooks dịch. – H. : Thanh niên ; Công ty R Books, 2019. – 514tr. : ảnh, bảng ; 23cm.,9786049817700.-332.024/O.73

Số tìm sách trên kệ: 332.024/O.73

Nơi lưu trữ: Tầng 2- TTHL

 

Comments are closed.