Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt

 Cuốn sách này chia sẻ bài học và kinh nghiệm giá trị về việc sử dụng tiền bạc trong quản lý tài chính cá nhân: Những hiểu biết về thị trường bất động sản, nâng cao nhận thức tài chính cho con trẻ, cách chi tiêu trong gia đình từ nhà cửa đến sự nghiệp, các khoản vay ngân hàng, các khoản tiết kiệm và đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu…

Mô tả

Lớp học về tiền : Cuốn sách làm thay đổi lớn về quan điểm sử dụng tiền bạc / Suze Orman ; Nguyễn Tùng Thanh Quí dịch. – H. : Lao động ; Công ty RBooks, 2017. – 374tr. ; 24cm., 9786045983379 .- 332.02401/O.73

Số tìm sách trên kệ332.02401/O.73

Nơi lưu trữ: Tầng 2- TTHL

 

Comments are closed.