Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc bộ

Tác giả: Đặng, Thị Phương Anh

Thông tin Xuất bản:  Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020

Số trang: 339 tr., 21 cm

Số thứ tự trên kệ sách:  394.3095973 / A107

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Di sản văn hóa phi vật thể được xem là nguồn lực của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Nhưng do di sản văn hóa khó nắm bắt và luôn biến đổi nên nó luôn đứng trước nguy cơ phai tàn hoặc biến mất. Đây là một thách thức to lớn đối với mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ sẽ là tài liệu hữu ích giúpquí độc giả, những nhà nghiên cứu, những người yêu mến nét di sản, truyền thống quốc gia, có cái nhìn tổng quát hơn để tìm ra giải pháp phát triển giá trị di sản văn hóa phi vật, cụ thể hơn là tục chơi diều.

Quyển Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ của tác giả Đặng Thị Phương Anh trình bày bốn vấn đề chính:

- Những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong phát triển cộng đồng

- Tục chơi diều – Di sản văn hóa phi vật thể ở Đồng bằng Bắc Bộ

- Đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở Đồng bằng Bắc Bộ

- Đề xuất mô hình quản lý và giải phát phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng Bằng Bắc Bộ

Nội dung cả quyển sách là cung cấp kiến thức cho những ai quan tâm đến giá trị văn hóa dân gian việt Nam về Tục chơi diều ở Đồng bằng Bắc Bộ trên phương diện: phương pháp đánh giá, cách thức bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Hy vọng, quyển sách sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức nhất định và cái nhìn khái quát hơn về giá trị di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Comments are closed.