Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt: Bao gồm các bài luyện thi củng cố kĩ năng nghe hiểu tiếng Nhật trình độ N3 kèm theo mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học

Mô tả: Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 : Nghe hiểu = Nihongo So-Matome N3 / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko ; Nhà xuất bản trẻ (dịch).- Tái bản lần thứ 2.- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2015.- 113 tr., 26 cm+ 01 CD-ROM (4 3/4 in.), 9786041069541.- 495.6/ H674/N.3 – Kèm theo 1 đĩa CD- ROM

Số tìm sách trên kệ: 495.6/ H674/N.3

Nơi lưu trữ: Phòng  nghe nhìn AV – Tầng 3

 

Comments are closed.