Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Kiếm tiền siêu tốc

  Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và bí quyết để có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sống, cách thức để đương đầu với khó khăn trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế và học hỏi cách ứng xử với tiền bạc để có thể tận hưởng một cuộc sống cân bằng, ổn định và hạnh phúc

  Mô tả: Kiếm tiền siêu tốc : Giúp bạn tăng thu nhập một cách nhanh nhất = Cash in a flash: Fast money in slow times / Mark Victor Hansen, Robert G. Allen ; Đặng Hoài Nam dịch.- Tái bản lần 2.- Hà Nội: Lao động, 2015.- 395 tr., 24 cm, 9786045928783.- 332.024/ H249

 Số tìm sách trên kệ: 332.024/ H24

 Nơi lưu trữ:    TTHL- Tầng 2

Comments are closed.