Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                        Tóm tắt:

Nội dung sách hướng dẫn thực hành khai thác các tính năng của Pro Engineer phiên bản mới nhất Creo 2.0 của trình ứng dụng CAD-CAM đa năng, tiện dụng và phổ cập nhất hiện nay, cách trình bày các công cụ và lệnh cơ bản trong việc vẽ đến các kỹ thuật chuyên sâu trong phân khuôn gia công khuôn.

Mô tả:

Creo 2.0 dành cho người tự học / Nguyễn Lê Thanh Hải, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thanh Lâm. – Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2014. – 374 tr. ; 24 cm ( Tủ sách STK (sưu tầm thông tin kỹ thuật mới)). – 671.20285/ H103

                                                              Số tìm trên kệ: 671.20285/ H103

                                                              Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.