Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung cuốn sách giới thiệu những công trình nghiên cứu của các tác giả về tình cảm và tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng Miền Nam với lòng tin tất thắng.

  Mô tả:

Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng : Bắc Nam sum họp một nhà / Vũ Kim Yến (sưu tầm và biên soạn). – Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2015. – 200 tr. ; 21cm. – Đầu trang tên sách ghi : Nhiều tác giả, 9786045039014. – 324.2597075/ H450   

 Số tìm trên kệ324.2597075/ H450   

                                                     Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.