Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách chỉ gói gọn 140 trang được chia làm bốn phần nhưng nêu lên được những nguyên nhân của bệnh ung thư cách phòng bệnh, chẩn đoán sớm và trị lành bệnh. Hơn nữa, quyển sách còn cung cấp những thông tin về các loại bệnh ung thư, triệu chứng (có hình vẽ minh họa) và cách phòng trị bệnh.

Mô tả tài liệu: Cẩm nang phòng trị ung thư / Nguyễn Chấn Hùng.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.- 143 tr. ; minh họa, 21 cm, 9786045817711.

               Số thứ tự trên kệ: 616.994/H513

               Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.