Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Nội dung sách bao gồm 2 phần: Phần I: Nghề, làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội gồm 3 chương: Chương I – Thăng Long – Hà Nội, đất thiêng của muôn đời; Chương II – Đôi nét về nghề thủ công Việt Nam; Chương III – Nghề, làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội; Chương IV – Nghề thủ công Thăng Long – Hà Nội và Phần II: Phụ lục

Mô tả tài liệu :

Làng nghề – Phố nghề Thăng Long – Hà Nội / Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo. – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. – 465 tr. ; ảnh màu, 21 cm

Số phân loại: 745.1597/ V561

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.