Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Các vấn đề tâm lý khi tiếp xúc với công chúng. Nghệ thuật làm vừa lòng công chúng khi nói chuyện qua cách chọn đề tài, sắp xếp bố cục, ngôn ngữ nói, tranh luận, cử chỉ…

Mô tả tài liệu: Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng = The art of public speaking / Stephen E. Lucas ; Trương Thị Huệ, Nguyễn Mạnh Quang (dịch).- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp , 2011.- 511 tr., 27 cm.

Số thứ tự trên kệ: 808.51/ L933

Nơi lưu trữ: Tầng 2, TTHL

Comments are closed.