Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Quyển sách gồm 15 chương, 179 trang giới thiệu với bạn đọc cách suy nghĩ năng động, thích nghi với hoàn cảnh, vượt qua khó khăn trở ngại trong cuộc sống và công việc để bạn có cuộc đời thịnh vượng. Quyển sách là lời chỉ dẫn tích cực cho các bạn trẻ có tư duy kiên định và ăn khớp với tần số của tư duy triệu phú. Các cách suy nghĩ trong quyển sách là  hành trang cho thanh thiếu niên trên đường trở thành triệu trẻ tuổi tiếp theo.

Mô tả tài liệu: Tuổi trẻ với tư duy triệu phú : Bạn đã sẵn sàng để trở thành triệu phú trẻ tiếp theo chưa? = The teen with a millionaire mindset / Laura Lyseight ; Nhóm dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.- 179 tr., 20 cm, 9786045809938

Số thứ tự trên kệ: 650.12/L993                   

Nơi lưu trữ : Tầng 2, TTHL

      

Comments are closed.